1. Algemeen 
  In dit privacy statement geeft M&S Showtechniek, handelend onder de naam EventDigitaal.com informatie over de verwerking van persoonsgegevens door EventDigitaal.com. M&S Showtechniek is gevestigd aan de Siliciumweg 81, 3812 SW Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 51941686. M&S Showtechniek is bereikbaar via telefoon 033-2022146 en per e-mail: info@msshowtechniek.nl

M&S Showtechniek is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website EventDigitaal.com en e-mails worden verkregen of gegenereerd. 

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van EventDigitaal, de gebruikers van de apps van EventDigitaal de klanten van EventDigitaal en hun relaties, de bezoekers van evenementen van EventDigitaal en verder alle personen van wie EventDigitaal persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij EventDigitaal.

 1. Persoonsgegevens 
  De persoonsgegevens die door EventDigitaal.com worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website EventDigitaal, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website EventDigitaal, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen. 

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer. 

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surfgedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website. 

 1. Gebruik van persoonsgegevens 
  EventDigitaal gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten. 
 2. Inschakeling van derden 
  De website van EventDigitaal wordt gehost door SiteGround.com. Hierop wordt ingesloten inhoud vertoond van Vimeo. Ingesloten inhoud gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. De privacy policy van Vimeo kan worden gevonden op de website van Vimeo https://vimeo.com/privacy/california-privacy.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Google Analytics. Deze dienst toont ons het zoek- en surfgedrag van bezoekers. Het IP-adres wordt hiervoor niet vastgelegd. 

 • Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER 
  Uw persoonsgegevens worden, te weten naam en emailadres, niet buiten de EER verwerkt. 
 1. Cookies 
  Deze website van EventDigitaal maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. 

  De functionele cookies worden gebruikt om het bezoek aan de website voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. De analytische cookies worden gebruikt om statistische gegevens te genereren die ons inzicht verschaffen in het gebruik en functioneren van de website. EventDigitaal gebruikt hiervoor Google Analytics van Google Inc. EventDigitaal heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres zal maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want EventDigitaal heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. EventDigitaal maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. EventDigitaal heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt. 

7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten 
7.1.  Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene EventDigitaal bereiken via telefoon 033-2022146 en per e-mail: info@msshowtechniek.nl 

7.2.  Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@msshowtechniek.nl 

7.3.  Als u een klacht heeft over hoe EventDigitaal uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met M&S Showtechniek opnemen door een mail te sturen naar info@msshowtechniek.nl of te bellen met 033-2022146 Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 • Bewaartermijn 
  EventDigitaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.   
                                         
 • Beveiliging 
  9.1  EventDigitaal heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.9.2  Maatregelen van verwerker om te zorgen dat uitsluitend bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens: 
  – Autorisaties: Ieder personeelslid heeft een eigen account en voor dat account worden de benodigde machtigingen afgegeven. Zonder de juiste machtigingen is er geen toegang tot de persoonsgegevens. 
  – Logging: alle handelingen van een account binnen ons portal worden gelogd. 

  9.3.  Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of wijziging en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, toegang of openbaarmaking: 
  – Beveiliging systemen voor opslag: alle persoonsgegevens worden at rest versleuteld opgeslagen. 
  – Beveiliging verbindingen: alle verbindingen waarbij persoonsgegevens worden verzonden zijn versleuteld aan de hand van een SSL certificaat. 

Toegepaste software wordt up-to-date gehouden. 

9.4.  Maatregelen voor opsporen van zwakke plekken en incidentenbeheer: 
Gebruikte servers worden continu gemonitord. Ontwikkelde software is en wordt actief onderworpen aan veiligheidstests. Logging mechanismen met alarmeringsfunctie zorgen ervoor dat ongewone activiteit direct gesignaleerd wordt. 

10. Wijzigingen in het Privacy statement 
EventDigitaal behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. EventDigitaal adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 01-06-2020